Bảo Uyên

16/06/2017

Xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô

Như đã từng đề cập trong bài viết trước đó, tuy đối tượng vận tải hay loại hình ôtô phục vụ cho việc vận tải là […]
13/06/2017

Vận tải hàng hóa đường bộ cho NĐT nước ngoài (Kỳ II)

Công việc tiếp theo mà NĐT nước ngoài cần phải thực hiện sau khi đăng ký thành lập công ty đó là nộp hồ sơ xin cấp […]
10/06/2017

Vận tải hàng hóa đường bộ cho NĐT nước ngoài (Kỳ I)

Kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO cho đến nay, hòa cùng xu thế hội nhập toàn cầu hóa, môi trường đầu tư cho NĐT […]
22/04/2017

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

I – Các trường hợp chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài sẽ chấm dứt hoạt […]