Xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô

Vận tải hàng hóa đường bộ cho NĐT nước ngoài (Kỳ II)
13/06/2017
Thành lập công ty nước ngoài
17/06/2017

Xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô

Như đã từng đề cập trong bài viết trước đó, tuy đối tượng vận tải hay loại hình ôtô phục vụ cho việc vận tải là khác nhau, nhưng để thực hiện hoạt động vận tải bằng ôtô doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài đều phải xin cùng một loại “giấy phép con”. Loại giấy phép con” này được gọi là Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, do Sở Giao thông Vận tải nơi doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài đóng trụ sở chính cấp.

Giấy phép kinh doanh này có giá trị 07 (bảy) năm. Giấy phép này được cấp lại trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn. Trường hợp cấp lại do có sự thay đổi liên quan đến nội dung , thời hạn của Giấy phép kinh doanh mới không vượt quá thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.

1 – Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô

Căn cứ Điều 21 Nghị định 86/2014/NĐ-CP thì thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô bao gồm các văn bản, tài liệu như sau:

  1. a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;
  2. b) Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  3. c) Bản sao y văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;
  4. d) Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

đ) Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);

  1. e) Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).

2 – Quy trình thực hiện

– Doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài sẽ nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô đến Sở Giao thông Vận tải nơi doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài đóng trụ sở chính theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Giao thông Vận tải.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông Vận tải sẽ thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Lưu ý:

Từ ngày 01/01/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành triển khai tại tất cả các sở giao thông vận tải trên cả nước chương trình cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải online tại địa chỉ: dichvucong.mt.gov.vn ở mức độ 4. Theo đó, cho phép doanh nghiệp thanh toán chi phí trực tuyến, gửi và nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc qua mạng.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đảm bảo toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, thông báo tình trạng thực hiện thủ tục hành chính và trả kết quả được thực hiện trên mạng. Đồng thời, cung cấp công cụ xác nhận thông tin giữa các sở giao thông vận tải; tích hợp số liệu xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông; tích hợp dữ liệu về giám sát hành trình, dữ liệu về đăng kiểm xe./.

Bảo Uyên

Comments are closed.