Huỳnh Thị Điều

17/06/2017

Thành lập công ty nước ngoài

Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam. Sự kiện ngày 11/01/2007 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 tổ chức WTO […]
12/06/2017

Không có giấy phép lao động bị phạt gì?

Không có giấy phép lao động bị phạt gì? Theo quy định của Bộ luật lao động 2012, Nghị định 11/2016/NĐ-CP, Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH doanh nghiệp […]
10/06/2017

Miễn giấy phép lao động (Work Permit)

Miễn giấy phép lao động (Work Permit) Việt Nam thực hiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại […]
22/04/2017

gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động Theo quy đinh, giấy phép lao động cấp cho người lao động là có thời hạn. Thời hạn của giấy phép […]