Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Thay đổi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
21/04/2017
thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài
22/04/2017

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

I – Các trường hợp chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài sẽ chấm dứt hoạt động khi thuộc các trường hợp sau:

 • Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài.
 • Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;
 • Hết thời hạn hoạt động theo giấy phép mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn;
 • Hết thời gian hoạt động theo giấy phép mà không được Cơ quan cấp đồng ý gia hạn;
 • Bị thu hồi giấy phép;
 • Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện không còn đáp ứng một trong những điều kiện thành lập.

II – Thành phần hồ sơ nộp tại Sở Công thương

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động (nếu bị thu hồi giấy phép thì không nộp văn bản này)

Bản sao văn bản từ chối không gia hạn giấy phép thành lập/ Quyết định thu hồi giấy phép của cơ quan cấp

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng BHXH,

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng của người lao động,

Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện,

III – Thời gian thực hiện thủ tục: 45 ngày làm việc

IV – Phí dịch vụ: 20.000.000 VNĐ

Lưu ý: Trước khi tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động tại Sở Công thương, thương nhân nước ngoài cần phải hoàn thành các thủ tục như sau:

 1. Làm thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện do công ty mẹ ký tên và đóng dấu.
 2. Thanh toán các khoản nghĩa vụ đối với người lao động
 3. Thanh lý hợp đồng thuê trụ sở.
 4. Làm quyết toán thuế TNCN của trưởng văn phòng và tất cả nhân viên làm việc đến thời điểm đóng cửa.
 5. Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Comments are closed.