Minh Quý

22/04/2017

CẤP THẺ TẠM TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất […]
22/04/2017

Gia hạn tạm trú đối với người nước ngoài tại Việt Nam

THỦ TỤC GIA HẠN TẠM TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VĂN BẢN ÁP DỤNG: Luật số 47/2014/QH2013 – Luật nhập cảnh, xuất […]
22/04/2017

Công văn nhập cảnh cho người nước ngoài tại Việt Nam

CÔNG VĂN NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VĂN BẢN ÁP DỤNG: Luật số 47/2014/QH2013 – Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, […]