thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
22/04/2017
Công văn nhập cảnh cho người nước ngoài tại Việt Nam
22/04/2017

thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Công ty nước ngoài chưa có thông tin gì về thị trường tại Việt Nam? Công ty nước ngoài chưa biết cơ chế vận hành và phát triển nền kinh tế Việt Nam?

Một trong các giải pháp để tiếp cận vấn đề trên đó là: Các công ty nước ngoài chọn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài.  Nhằm tiến hành liên lạc viên kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, nghiên cứu thị trường và trao đổi kỹ thuật thay mặt cho một công ty ở nước ngoài trong phạm hoạt động của mình.

Mục đích thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài là hỗ trợ cho việc kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó các tranh chấp cũng phát sinh từ điểm này. Văn phòng đại diện không có tư cách pháp nhân. Tức là với hình thức này không thể tự nhân danh mình tham gia vào các quan hệ dân sự và tự chịu trách nhiệm phát sinh từ các hoạt động của mình. Đồng thời cần nhấn mạnh răng hình thức hoạt động này không độc lập về tài chính.

Hoạt động ký kết hợp đồng với hình thức này đều nhân danh công ty nước ngoài. Trong quá trình thảo luận, thương lượng  hợp đồng với văn phòng đại diện, đối tác cần hiểu rằng là mình ký kết hợp đồng với công ty nước ngoài của văn phòng đại diện thay vì kết kết hợp đồng với văn phòng đại diện của công ty nước ngoài.

Kết quả hình ảnh cho văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Hãng Luật Minh Mẫn sẵn sàng cung cấp chi tiết các vấn đề liên quan tới hoạt động và bao gồm thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.Sự hài lòng và đáp ứng nhu cầu khách hàng là điều kiện tiên quyết của Hãng Luật Minh Mẫn.

Thành lập văn phòng đại diện: http://www.luatminhman.vn/dau-tu-nuoc-ngoai/van-phong-dai-dien-nuoc-ngoai/thanh-lap-vpdd.html

Gia hạn văn phòng đại diện: http://www.luatminhman.vn/dau-tu-nuoc-ngoai/van-phong-dai-dien-nuoc-ngoai/gia-han-vpdd.html

Điều chỉnh văn phòng đại diện: http://www.luatminhman.vn/dau-tu-nuoc-ngoai/van-phong-dai-dien-nuoc-ngoai/dieu-chinh-vpdd.html

Giải thể văn phòng đại diện: http://www.luatminhman.vn/dau-tu-nuoc-ngoai/van-phong-dai-dien-nuoc-ngoai/giai-the-vpdd.html

 

Comments are closed.