Điều chỉnh dự án đầu tư

Trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh, nếu có sự thay đổi dẫn đến phải thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư liên hệ cơ quan đăng ký đầu tư để làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án.

Hãng luật chúng tôi luôn đồng hành cùng quý nhà đầu tư để hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi sau đây:

+ Đổi tên dự án

+ Thay đổi địa điểm thực hiện dự án

+ Thay đổi mục tiêu dự án (bổ sung ngành nghề cho dự án)

+ Thay đổi vốn đầu tư dự án

+ Thay đổi thông tin nhà đầu tư

+ Các thay đổi khác liên quan đến Giấy chứng nhận đầu tư

# Hồ sơ yêu cầu: 

+ Bản sao chứng nhận đăng ký đầu tư

+ Báo cáo tài chính

# Thời gian thực hiện: Tuỳ vào yêu cầu thay đổi. Liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết

# Phí dịch vụ: Tuỳ vào yêu cầu thay đổi. Liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Lưu ý: Những thay đổi liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì nhà đầu tư làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 

Trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh, nếu có sự thay đổi dẫn đến phải thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư liên hệ cơ quan đăng ký đầu tư để làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án.

Hãng luật chúng tôi luôn đồng hành cùng quý nhà đầu tư để hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi sau đây:

+ Đổi tên dự án

+ Thay đổi địa điểm thực hiện dự án

+ Thay đổi mục tiêu dự án (bổ sung ngành nghề cho dự án)

+ Thay đổi vốn đầu tư dự án

+ Thay đổi thông tin nhà đầu tư

+ Các thay đổi khác liên quan đến Giấy chứng nhận đầu tư

# Hồ sơ yêu cầu: 

+ Bản sao chứng nhận đăng ký đầu tư

+ Báo cáo tài chính

# Thời gian thực hiện: Tuỳ vào yêu cầu thay đổi. Liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết

# Phí dịch vụ: Tuỳ vào yêu cầu thay đổi. Liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Lưu ý: Những thay đổi liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì nhà đầu tư làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN


Huỳnh Thị Điều

huynhdieu@luatsuminhman.com

091.777.6371


Lê Thị Minh Quý

minhquy@luatsuminhman.vn

091.777.0894


Nguyễn Trần Bảo Uyên

baouyen@luatsuminhman.vn

0942.777.995


Nguyễn Thành Duy

thanhduy@luatsuminhman.com

091. 777. 4106


Mỹ Lành

mylanh@luatsuminhman.vn

091.777.3426


Trần Thị Minh Thư

minhthu@luatsuminhman.vn


Huỳnh Mẫn

huynhman@luatsuminhman.com

0987234777