Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cấp thẻ tạm trú là thủ tục do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp … Đọc tiếp Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam